• Ettevõtlusalased konsultatsioonid 
  • Tootmise diagnostika. Tootmise efektiivsuse audit ja parendus.
  • Ohtlike ettevõtete riskianalüüsid (HAZOP meetod). Tegutsemine Hädaolukordades,Ohutuse tagamise süsteemi väljatöötamine 
  • Tööohutus ja töötervishoid ettevõttes. Töökeskkonna riskianalüüsid. 
  • Toiduainete ohutus HACCP. Enesekontrolli plaanid. 
  • Kemikaaliohutus ettevõttes. 
  • Tuleohutus. Tuleohutuse enesekontroll
  • Kvaliteedisüsteemide juurutamine ja auditid