Kompetentsid

  • Ettevõtlusalased konsultatsioonid
  • Tootmise diagnostika. Tootmise efektiivsuse audit ja parendus.
  • Ohtlike ettevõtete riskianalüüsid (HAZOP meetod). Tegutsemine Hädaolukordades,Ohutuse tagamise süsteemi väljatöötamine
  • Tööohutus ja töötervishoid ettevõttes. Töökeskkonna riskianalüüsid.
  • Toiduainete ohutus HACCP. Enesekontrolli plaanid.
  • Kemikaaliohutus ettevõttes.
  • Tuleohutus. Tuleohutuse enesekontroll
  • Kvaliteedisüsteemide juurutamine ja auditid

TööriistadHAZOP meetod

Kontakt

Sinatead OÜ
Karuallika 5
Alliku k, Saue vald
Harjumaa 76403
tel: +372 56 695 507
info@sinatead.ee
www.sinatead.ee